Dyrkan i tider av prövningar

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom hur muslimen ska leva och dyrka Allah under tider av prövningar. Föreläsningen omfattar islamiska påbud och förbud men även råd och riktlinjer i hur man undviker att tappa hoppet om Allahs nåd.

Kategorier