Dhikr, den bästa handlingen

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion beskriver föreläsaren en av de bästa handlingarna den troende kan göra och det är att göra dhikr (åminnas Allah). Föreläsningen kommer därför att omfatta vikten av att minnas Allah, vilka nyttor det ger muslimen i sitt liv samt hur det ska praktiseras.

Kategorier