DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL 3

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA.

DEL 3Biografi av Imam Malik ibn Annas.

Hans liv och uppoffringar i studier och undervisning samt tålamod i kampen för att sprida sanningen.

Vad de lärda sagt om honom.

Föreläsare: .

Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorerar i islamiska studier vid det Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier