DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA. DEL1

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

DE FYRA IMAMERNAS BIOGRAFI OCH TROSLÄRA.

DEL1Biografi av Imam abu Hanifa.

Hans liv och uppoffringar i studier och undervisning samt tålamod i kampen för att sprida sanningen.

Vad de lärda sagt om honom.

Föreläsare: .

Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorerar i islamiska studier vid det Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier