De kallar till Helvetet och Allah kallar till Sitt Paradis

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom versen [Baqarah : 221]...Sådana [människor] inbjuder till Elden, men Gud inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse...]. Syftet med lektionen är att upplysa muslimen om skillnaden mellan de som kallar till elden och Allah som kallar till paradiset samt vad det innebär.

Kategorier