Koranens rättigheter

En föreläsning av Abdulwadod Frank

En viktig föreläsning som tar upp muslimens skyldigheter gentemot Koranen.

Kategorier