Koranens höga status

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Koranens otroligt höga och nobla position och status.

Några av koranens unika förträffligheter.

Kategorier