De Tre Grunderna del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna lektion avslutar förklaringen av den första grunden med att förklara al-ihsân och att nämna några nyttor från hadîth Djibril.

Den fortsätter sedan med den andra grunden som är att känna till Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Den handlar bland annat om var han kom ifrån, hans karaktär samt hur han blev Profet och Sändebud.

De Tre Grunderna del11

Kategorier