De Tre Grunderna del 12

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna lektion handlar också om den första grunden; att känna till Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det specifika ämne som lektionen handlar om är "hidjrah", som betyder att flytta från ett icke-muslimskt land till ett muslimskt land för Allâhs skull.

Det nämns bland annat vilket stor belöning det finns i hidjrah, när det är obligatoriskt att göra hidjrah samt anledningar till varför en muslim inte bör bo i ett icke-muslimskt land.

De Tre Grunderna del12

Kategorier