De Tre Grunderna del 13

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Det ämne det talas om är fortfarande den första grunden; att känna till Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Nu har författaren kommit till Muhammads liv efter hidjrah vilken är tiden han levde i staden al-Madînah.

Då blev muslimerna starka och etablerade den första muslimska staten.

Det var i Medînah Profeten dog, må Allâhs frid och välsignelser vila över honom, och det var där uppenbarelsen avslutades och religionen fullbordades.

De Tre Grunderna del13

Kategorier