De Tre Grunderna del 14

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna sista lektion handlar om döden, återuppståndelsen och räkenskapen samt varför Allâh sände Profeter och Sändebud till människorna.

Den talar även om taghût som är det mest onda och farliga som finns.

De Tre Grunderna del14

Kategorier