Del 24. Om Handel del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh- bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 24.

Handlar om handel del 2Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

.

Kategorier