Del 27. Om Borgen, garanti & hajr

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 27.

Handlar om Borgen, garanti & hajrFöreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015.

Del 27.

Om Borgen, garanti & hajr

Kategorier