Del 3. Tvagning och dess domar.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Detta är del 3 som handlar om tvagningen [wudhû'].

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah Fiqh sommaren 2015 del 3.
 

Kategorier