Del 4. Ghusl; den stora tvagningen. När görs den och hur?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Detta är del 4 som handlar om den stora tvagningen [Ghusl].

När måste man göra det?

Och hur gör man?

Detta och mer tas upp kring detta mycket viktiga ämne.

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad inom fiqh från Sharia-fakultetet i al-Medinah Fiqh sommaren 2015 del 4.
 

Kategorier