Domedagens Tecken del 13. Om ad-Dadjâl - Den enögde lögnaren del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den13e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Denna del handlar om den falske messias, den enögde lögnaren: ad-Dadjâl.

Domedagens Tecken del 13.

Om ad-Dadjâl - Den enögde lögnaren del 1

Kategorier