Domedagens Tecken del 14. Om ad-Dadjâl - Den enögde lögnaren del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den13e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Denna del handlar om den falske messias, den enögde lögnaren: ad-Dadjâl.

Del 2.

Domedagens Tecken del 14.

Om ad-Dadjâl - Den enögde lögnaren del2

Kategorier