Domedagens Tecken del 15. Folket som dödar allt i sin väg

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den15e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Denna del handlar om folket som kommer att döda allt i sin väg, de 3 Jordbävningarna och Röken mm.

Domedagens Tecken del 15.

Folket som dödar allt i sin väg

Kategorier