Domedagens Tecken del 16. Sista Delen: Djuret. Elden. Solen går upp från väst

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Den16e delen i denna serie om Domedagens Tecken.

Sista delen.

Denna del handlar om; Solen går upp från väst.

Djuret.

Elden som kommer att samla folket i Shâm.

Domedagens Tecken del 16.

Sista Delen: Djuret.

Elden.

Solen går upp från väst

Kategorier