Dygden av tawhid

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Dygden av tawhid

 En otroligt viktig föreläsning om det viktigaste i vår religion och i vårt liv.

Innebörden av tawhid den rena monoteistiska läran.

Belöningen i detta och kommande liv för den som fullbordar sin tawhid.

Kategorier