Treenighetens motsägelser

En föreläsning av Abu Ibrahim

En kritiskt granskning av treenighetens lära och om den verkligen kan vara vägen till paradiset.

Föreläsare är Gustaf B Antonio som doktorerar i teologi. Föreläsningen är från en konferens som hölls i Uppsala år 2018.

Kategorier