Tawhid - meningen med livet

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

En viktig föreläsning om tawhid (monoteism)

Vad är tawhid?

De olika kategorier av tawhid.

Koranen och tawhid.

Profeternas kall var tawhid.

Belöningen för den som fullbordar sin tawhid.

Faran av shirk.

Samt andra viktiga frågor.

Kategorier