Vilka är Ahl-us Sunnah wa al-Jama'a?

En föreläsning av Abdulwadod Frank, Abdullah As-Sueidi

Vilka är Ahl-us Sunnah wa al-Jama'a?

En väldigt viktig lektion som tar upp frågor som:

Vägen till Allah är en.

Vilka är Ahlusunnah och vad betyder namnet?

När klassas en person från Ahlul bid’a?

Vilka källor stödjer de sig på?

Vad tror de om tawhid?

Vad tror de om iman och kofr?

Vad tror de om profeten ﷺ?

Vad tror de om sahaba?

Hur förhåller de sig till politik och revolutioner?

Hur förhåller de sig mot Ahlul bid’a?

Och andra frågor.

Kategorier