Fiqh sommaren 2015. Del 20. Om Besök av profetens moske, Udhiyyah och Aqiqah

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 20.

Handlar om:Besök av profetens (Salla Allahu alayhi wassalams) moskéUdhiyyah, slakt vid Eid dagen Aqiqah, slakt när man fått ett nyfött barnFöreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015.

Del 20.

Om Besök av profetens moske, Udhiyyah och Aqiqah

Kategorier