Del 21. Jihad Del 1

Bismillah. Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt. Del 21. Handlar om Jihad i Islam Föreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah. Fiqh sommaren 2015. Del 21. Jihad Del 1

Kategorier