God karaktär del 2. Profetens goda karaktär.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

En serie om god karaktär.

Något alla muslimer är beordrade med.

Denna serie tilltalar alla muslimer och är ett mycket viktigt ämne som vi alla är i behov av.

Del 2 handlar om Profetens karaktär (sallâ Allahu alayhi wa sallam).

Och vem har du som förebild?

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

God karaktär del 2.

Kategorier