God karaktär del 3. Ödmjukhet.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

En serie om god karaktär.

Något alla muslimer är beordrade med.

Denna serie tilltalar alla muslimer och är ett mycket viktigt ämne som vi alla är i behov av.

Del 3 handlar om ödmjukhet, en viktig egenskap för alla muslimer.

Vi tittar på profetens ödmjukhet (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) och nämner även generella hadither om ödmjukhet och även faran i att vara högmodig.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

God karaktär del 3 Odmjukhet.

Kategorier