God karaktär del 4. Barmhärtighet och nåd.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

En serie om god karaktär.

Något alla muslimer är beordrade med.

Denna serie tilltalar alla muslimer och är ett mycket viktigt ämne som vi alla är i behov av.

Del 4 handlar om att vara barmhärtig.

Mot varandra.

Mot djur och mot natur.

Vi tittar på Profetens barmhärtighet (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam).

Den mest barmhärtiga människan som funnits.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

God karaktär del 4.

Barmhärtighet.

Kategorier