Hur ska man förstå Koranen? Del 1. Sommaren 2015.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Tafsîr - Hur man ska förstå Koranen - är den bästa och mest nobla kunskapen man kan lära sig.

Denna bok av den nobla Imamen as-Sa´dî tar upp principer gällande hur man studerar Koranens budskap.

Detta är del 1.

Föreläsare är broder ´Abdullah Abû Dâwûd.

Hur ska man förstå Koranen del 1.

Kategorier