Hur ska man förstå Koranen? Del 3. Återuppståndelsen och nästa liv. Sommaren 2015.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Tafsîr - Hur man ska förstå Koranen - är den bästa och mest nobla kunskapen man kan lära sig.

Denna bok [al-qawâ´id-ul-hissân] av den nobla Imamen as-Sa´dî tar upp principer gällande hur man studerar Koranens budskap.

Detta är del 3 som bland annat handlar om vad som står i Koranen angående återuppståndelsen och nästa liv.

Föreläsare är broder ´Abdullah Abû Dâwûd.

Doktorand vid det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Hur ska man förstå Koranen del 3.

Kategorier