Islams förträfflighet. Del 12. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Del 12handlar om: Bevisen i Koranen och Sunnahn som tyder på att man ska dra nytta av modern vetenskap och teknologi.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Islams förträfflighet del 12.

Kategorier