Islams förträfflighet. Del 13. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Del 13handlar om:Att Islam är lösningen på alla saker och att muslimernas situation kommer att korrigeras om de håller fast vi deras religion.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Islams förträfflighet del 13.

Kategorier