Islams förträfflighet. Del 14. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Del 14handlar om:Hur man ska ena mellan tron på ödet och att man samtidigt som muslim är uppmanad att göra handlingar.

Hur islam förhåller sig till jämställdhet.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Islams förträfflighet del 14.

Kategorier