Islams förträfflighet. Del 15. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Del 15handlar om:Hur man ska använda sig av Koranen för att bota sig från själsliga sjukdomar.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Islams förträfflighet del 15.

Kategorier