Islams förträfflighet. Del 16. [Imam as-Sa´dî]

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie om Islams förträfflighetär tagen från Imam as-Sa´dis bok i ämnet [al-riyâdh-u-Nadhirah].

Del 16handlar om:Att Islam är en komplett och fullbordad religion som passar för varje plats och tid.

Den första delen av kapitlet som handlar om träning.

Där förklaras det hur islam förhåller sig till träning av kroppen.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Kategorier