KORANEN; Dess status, unika egenskaper och faran i att lämna den.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Koranen: Dess status, unika egenskaper, och faran i att lämna den.

En mycket viktig och inspirerande föreläsning med vår broder Abdul Wadûd.

koranen och dess status

Kategorier