Koranens dygd  (föreläsning från Flens moske)

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah!Denna föreläsning handlar om:Det finns enorma dygder att läsa Koranen.

Anledningen till att vi ibland kommer tillkorta för att lägga vikt vid Koranen är att vi just inte känner till dess dygder.

I den här föreläsningen så får vi en inblick i några av dessa fantastiska dygder.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.
 

Kategorier