Lataif al-ma’arif - Del 13

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Vilka goda gärningar ersätter att åka på hadj.

Att ha höga ambitioner och att avse väl.

Hur dhikr ersätter goda gärningar.

Vackra visdomsord.

Kategorier