Lataif al-ma’arif - Del 12

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Vilka goda gärningar ersätter att åka på hadj?

Olika former av dhikr vars belöning är enorm.

Hur pengar kan gynna eller skada en människa.

Sahabas iver i att tävla i det goda.

Uppmaningen att tävla för paradiset och inte att tävla i det värdsliga.

Kategorier