Lataif al-ma’arif - Del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Vikten av att göra dhikr och att vara uppriktig.

Att hålla sig borta från haram.

Förträffligheten av Mecka och den heliga mosken.

Kategorier