Lataif al-ma’arif - Del 10

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Författaren tar upp vikten av att vara god och hjälpsam mot andra.

Etik och karaktär man ska ha vid resa.

Exempel på hur salaf var under sina resor.

vikten av att be, även om man är resande.

Kategorier