Lataif al-ma’arif - Del 9

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Dygden av iman och hur kan man kan uppnå sötman av iman.

Dygden av hadj och att det är en form av jihad.

Kategorier