Lataif al-ma’arif - Fastan Del 8

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

I dessa lektioner talar vi om ramadan och fastan.

Avsked till ramadan.

Hur kan vi åtgärda bristerna i vår fasta?

Hur uppnår man Allahs Rahmah, förlåtelse och räddning från elden?

Råd till dem som planerar att återgå till sina synder efter ramadan.

Kategorier