Lataif al-ma’arif -Fastan Del 7

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

I dessa lektioner talar vi om ramadan och fastan.

Vi tar avsked till ramadan.

Vad har vi fått ut av denna månad?

Är din fasta och bön accepterad?

Kategorier