Lataif al-ma’arif - Del 15

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Dygden av dhul hidja.

Hur gärningarna mångdubblas i dessa dagar.

Rekommendationen att göra mycket dhikr.

Faran av att synda.

Vackra visdomsord.

Kategorier