Lataif al-ma’arif - Del 16

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Skriven av den stora imamen Abdu Rahman ibn Ahmed ibn Radjab al- HanbaliSom dog 795 hidjri.

En välsignad bok fylld av lärdomar och nyttig kunskap i hur man kan få ut så mycket som möjligt från de speciella dagar, månader och säsonger Allah givit oss.

Dygden av Arafah dagen över resten av dagar.

Visheter kring vår eid.

Finns det eid i paradiset?

Faran av att synda.

Vackra visdomsord.

Kategorier