Noor al-iqtibas Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Noor al-iqtibas

Profetens (salalahu aleyhi wa salam) råd till Ibn Abbas.

Av imam Ibn Radjab al-Hanbali (795 h)

Författaren förklarar i denna bok den mäktiga hadithen.

Abu ’Abbas ’Abdullah bin ’Abbas sade: En dag var jag bakom Profeten (aleyhi salam) när han sade: Pojke! jag skall lära dig några meningar: ”Bevara Allah så kommer Han att bevara dig.

Bevara Allah och du kommer att finna Honom framför dig.

Om du frågar så fråga Allah, och om du ber om hjälp så be Allah om hjälp.

Denna bok förklarar varje stycke i denna hadith och tar upp många själsliga aspekter som vi alla behöver jobba på att förbättra.

Hur är vår relation till Allah?

Hur är vår tillit till Allah?

Gör vi vad Allah vill från oss?

Hur är vi med vår du’a?

Hur är vår tro på ödet?

Hur är vårt tålamod för Allah?

Hur behandlar vi motgångar?

Del 1Vad boken handlar om.

Hur viktig boken är.

Generella nyttor från hadithen.

Förklaring på första delen av hadithen ” Bevara Allah.

”Att bevara ens bön.

Att förnya ens wudhu.

Att hålla ens eder.

Regler relaterat till att svära vid Allah.

Att skydda ens ögon, öron, tal och privata delar från haram.

Kategorier