Noor al-iqtibas Del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Noor al-iqtibas

Profetens (salalahu aleyhi wa salam) råd till Ibn Abbas.

Av imam Ibn Radjab al-Hanbali (795 h)

Författaren förklarar i denna bok den mäktiga hadithen.

Abu ’Abbas ’Abdullah bin ’Abbas sade: En dag var jag bakom Profeten (aleyhi salam) när han sade: Pojke! jag skall lära dig några meningar: ”Bevara Allah så kommer Han att bevara dig.

Bevara Allah och du kommer att finna Honom framför dig.

Om du frågar så fråga Allah, och om du ber om hjälp så be Allah om hjälp.

Denna bok förklarar varje stycke i denna hadith och tar upp många själsliga aspekter som vi alla behöver jobba på att förbättra.

Hur är vår relation till Allah?

Hur är vår tillit till Allah?

Gör vi vad Allah vill från oss?

Hur är vi med vår du’a?

Hur är vår tro på ödet?

Hur är vårt tålamod för Allah?

Hur behandlar vi motgångar?

Denna del handlar om.

Hur Allah skyddar de gudfruktiga i deras värdsliga angelägenheter.

Människans skyddsänglar.

Hur Allah bevarar en persons sinnen, hälsa och styrka.

Hur Allah bevarar ens barn.

Syndernas onda konsekvenser.

Kategorier