Om Kunskap. Del 5. Hur uppför man sig när man lär ut?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Del.

5.

Hur ska man uppföra sig när man fått kunskapen och när man lär ut?

Ska man ta betalt för kunskapen?

Beblandar man sig med vem som helst?

Hur behandlar man den som frågar frågor?

Tröga studenter mm.

Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt.

Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:Varför man ska söka kunskapBelöningen man får för detHur man ska söka kunskap på rätt sättDe lärdas ställning i IslamStudentens prisvärda egenskaperExempel från de tidigare MuslimernaOm Kunskap.

Del 5.

Hur uppför man sig när man lär ut?
 

Kategorier