Profeten Ibrahim, Abraham (alayhi salam). Del 3. Komplettering.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Profeten Ibrahim, Abraham del 3 (alayhi salam).

Denna föreläsning är en fortsättning i serien om Profeterna (alayhim salam).

Detta är del 3 om profeten Ibrahim (alayhi salam).

Denna föreläsning är endast ca 18 minuter lång och är en komplettering på förra delen.

Talare är broder Abdul Wadud.

Profeten Ibrahim del 3.
 

Kategorier